مردم مرزدار شهرستان میرجاوه امسال نیز در روز قدس حماسه ای بزرگ آفریدند و با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز قدس مشتی دیگر بر دهان آمریکا و اسرائیل کوبیدند.

مردم میرجاوه از کوچک وبزرگ ،پیر وجوان در کنار مسئولین این شهرستان آمدند تا ثابت کنند هیچ گاه دست از حمایت از مسلمانان مظلوم وستمدیده فلسطین برنخواهند داشت وبا فریاد«مرگ برآمریکا » و«مرگ براسراییل» خشم وانزجار خود از سیاست های جنایت آمیز آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای آنان علیه جهان اسلام را به نمایش گذاشتند.