گزاره برگ ملی هسته‌ای برای حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای حفظ و عزت هسته‌ای کشور در شهرستان میرجاوه به امضاء اقشار مختلف مردم رسید.

 مردم میرجاوه تومار گزاره برگ ملی هسته‌ای که شامل ۶ اصل  است برای حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای حفظ و عزت هسته‌ای کشور تأیید و امضا کردند.گزاره برگ ملی هسته‌ای برای حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای حفظ و عزت هسته‌ای کشور در شهرستان میرجاوه به امضاء اقشار مختلف مردم رسید.

 

مردم میرجاوه تومار گزاره برگ ملی هسته‌ای که شامل ۶ اصل  است برای حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای حفظ و عزت هسته‌ای کشور تأیید و امضا کردند. در این گزاره برگ ملی آمده است: ما ملت ایران با تأسی به رهبر حکیم خود و با تأکید بر مواضع صریح دیگر مقامات عالی کشور با انتشار این گزاره برگ ملی شرط هر‌گونه توافق هسته‌ای را رعایت اصول زیر می‌دانیم:

 

اصل اول: تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران باید یکجا و همزمان با امضای توافقنامه کاملاً لغو (نه تعلیق) شود.

 اصل دوم: دستاوردهای هسته‌ای در حد نیازهای واقعی کشور باید حفظ و تقویت شود.

 اصل سوم: هیچ مانعی برای استمرار تحقیقات و پیشرفت‌های علمی و فنی در امور هسته‌ای و هیچ محدودیتی برای دانشمندان مربوطه وجود نداشته باشد.

 اصل چهارم: هیچ نظارتی فراتر از مقررات و عرف بین‌المللی اعمال نشود.

 اصل پنجم: هیچ‌گونه نظارت و اعمال محدودیت بر نیروهای مسلح و مراکز نظامی و امنیتی پذیرفته نیست.

 اصل ششم: توافق هسته‌ای باید بازگشت‌پذیر باشد و در صورت نقض عهد دشمن ما هم بتوانیم به شرایط قبل از توافق برگردیم.