گزاره برگ ملی هسته‌ای برای حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای حفظ و عزت هسته‌ای کشور در شهرستان میرجاوه به امضاء اقشار مختلف مردم رسید.

 مردم میرجاوه تومار گزاره برگ ملی هسته‌ای که شامل ۶ اصل  است برای حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای حفظ و عزت هسته‌ای کشور تأیید و امضا کردند.